1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 41

III.6.2 Criterii cheie


Criteriile cheie relevă corespondenţa între proiecte şi obiectivele generale şi specifice ale strategiei. Pentru a fi analizat mai departe prin criteriile specifice, un proiect trebuie să îndeplinească cel puţin un criteriu cheie cu punctaj R (ex. dacă un proiect îndeplineşte toate criteriile cheie cu punctaj S nu va trece la următoarea etapa de prioritizare).

III.6.3 Criterii specifice


Criteriile specifice sunt formulate la nivel de Domeniu Major de Intervenţie. Fiecare criteriu poate să primească un punctaj variabil între 0 şi 10. Punctajul atribuit fiecărui criteriu va fi ponderat, astfel încât să reflecte importanţa criteriului pentru domeniul de intervenţie analizat.
Fiecărui criteriu i se atribuie una dintre următoarele ponderi:
Criteriile şi ponderile atribuite fiecărui domeniu major de intervenţie sunt rezultatul activităţilor pe grupuri de lucru din cadrul Grupului de Reflecţie Strategică. Punctajul final pe baza căruia se vor prioritiza proiectele se va obţine din suma punctajului primit de fiecare proiect pentru fiecare criteriu înmulţit cu ponderea aferentă fiecărui criteriu. AXA PRIORITARĂ 1: COMPETITIVITATE
Domeniu major de intervenţie 1: Promovarea competitivităţii şi inovării
Domeniu major de intervenţie 2: Promovarea dezvoltării şi diversificării economiei rurale
Domeniu major de intervenţie 3: Promovarea dezvoltării şi regenerării urbane
Domeniu major de intervenţie 4: Promovarea potenţialului turistic

AXA PRIORITARĂ 2: RESURSE UMANE
Domeniu Major de intervenţie 1: Promovarea adaptabilităţii resurselor umane în sectorul industrial
Domeniu Major de intervenţie 2: Dezvoltarea resurselor umane în mediul rural
Domeniu Major de intervenţie 3: Calificarea şi recalificarea resurselor umane în sectorul serviciilor
Domeniu Major de intervenţie 4: Incluziunea socială

AXA PRIORITARĂ 3: ACCESIBILITATE, CONECTIVITATE ŞI INFRASTRUCTURA SOCIALĂ
Domeniu major de intervenţie 1: Dezvoltarea infrastructurii de transport în mediul urban şi rural

Domeniu major de intervenţie 2: Imbunãtãţirea infrastructurii ICT
Domeniu major de intervenţie 3: Facilitãţi intermodale şi logistice
Domeniu major de intervenţie 4: Dezvoltarea infrastructurii sociale

AXA PRIORITARĂ 4: MEDIU ŞI ENERGIE
Domeniu Major de intervenţie 1: Infrastructura şi managementul apei şi al deşeurilor în mediul urban şi rural
Domeniu Major de intervenţie 2: Managementul riscurilor de mediu
Domeniu Major de intervenţie 3: Gazele naturale şi resursele energetice regenerabile
Domeniu Major de intervenţie 4: Biodiversitate şi conservarea patrimoniului natural şi cultural-istoric

AXA PRIORITARĂ 5: CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
Domeniu Major de intervenţie 1: Îmbunătăţirea infrastructurii administrative

Domeniu Major de intervenţie 2: Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice
Domeniu Major de intervenţie 3: Dezvoltarea E-Guvernării
Domeniu Major de intervenţie 4: Promovarea parteneriatelor locale


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III.6 Ierarhizarea proiectelor de investiţii - Draft strategy

səhifə28/41
tarix13.05.2018
ölçüsü4.63 Mb.

III.6 Ierarhizarea proiectelor de investiţii

III.6.1 Criterii de acces


Criteriile de acces reprezintă un instrument util pentru a realiza o analiză preliminară privind calitatea strategică şi de prioritate a proiectelor. Un proiect care nu îndeplineşte toate criteriile de acces nu va fi analizat mai departe prin criteriile cheie şi specifice pe domenii majore de intervenţie.


CRITERII DE ACCES

DA

NU

1

Proiectul contribuie la cel puţin unul din obiectivele Strategiei

de dezvoltare a judeţului Dolj 2007-2013
2

Proiectul corespunde uneia sau mai multor operaţiuni indicative definite în Strategia de dezvoltare a judeţului Dolj 2007-20133

Obiectivele proiectului sunt clar definite4

Proiectul va genera probabil un beneficiu adiţional şi sustenabil pentru dezvoltarea socio-economică a zonei5

Proiectul nu dublează intervenţiile existente6

Proiectul nu va cauza pagube ireparabile sau nu va avea un efect negativ semnificativ asupra cadrelor naturale şi construite de mediu ale judeţului7

Proiectul nu va avea efecte adverse asupra habitatelor sau speciilor de importanţă naţională şi europeană8

Proiectul este în conformitate cu politicile, strategiile, planurile şi programele Uniunii Europene, naţionale, regionale, judeţene şi locale9

Proiectul respectă principiul non-discriminării10

Există proceduri care asigură o monitorizare şi un management eficient al proiectului13

Proiectul se încadrează în priorităţile Judeţului Dolj
CRITERII CHEIE

Da (SMR28)

Nu

1

Proiectul este relevant pentru economia judeţului2

Proiectul creează locuri de muncă prin efect direct sau multiplicator3

Proiectul protejează locurile de muncă4

Proiectul are efect de pârghie în atragerea de investiţii adiţionale din sectorul privat5

Proiectul sprijină dezvoltarea unui sector existent sau cluster şi / sau asistă înfiinţarea unui nou sector sau cluster implicat în dezvoltarea sectorului emergent6

Proiectul contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea mediului global fizic al judeţului7

Proiectul contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea mediului socio-economic al judeţului8

Proiectul încurajează investiţiile9

Proiectul contribuie la reducerea migraţiei populaţiei judeţene, inclusiv personalul calificat10

Proiectul sprijină dezvoltarea legăturilor productive între mediul de afaceri şi institutele de cercetare – dezvoltare11

Proiectul sprijină dezvoltarea legăturilor productive între angajatorii locali şi furnizorii de formare12

Proiectul asigură îmbunătăţirea mobilităţii interne şi externe a bunurilor şi persoanelor13

Proiectul sprijină conservarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei14

Proiectul sprijină stabilirea unei reţele puternice de capacitate comunitară15

Costurile necesare pentru implementarea proiectului16

Proiectul este implementat printr-un partenariat public-privatCriteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final maxim

Proiectul dezvoltă infrastructura de afaceri într-o zonă afectată de declin industrial - restructurare

1.5

0-10

15

Proiectul promovează legăturile productive şi transferul de inovare între universităţi, institute de cercetare şi dezvoltare, cercetare industrială (în special întreprinderile mici, aplicaţii inovatoare şi de înaltă tehnologie …..)

1.5

0-10

15

Proiectul utilizează noi tehnologii şi sisteme ecologice

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la înfiinţarea de clustere inovatoare

1

0-10

10

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

0.5

0-10

5

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1

0-10

10

TOTAL

85

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul contribuie la sporirea diversificării venitului agricol, în special în fermele de subzistenţă

1.5

0-10

15

Proiectul intervine în contextul sărăciei extreme a comunităţii

1.5

0-10

15

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

0.5

0-10

5

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1

0-10

10

TOTAL

60

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul dezvoltă infrastructura de afaceri într-o zonă afectată de declin industrial - restructurare

1

0-10

10

Proiectul intervine în contextul sărăciei extreme a comunităţii

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la sporirea atractivităţii mediului rural şi urban

1.5

0-10

15

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

1

0-10

10

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1

0-10

10

TOTAL

75

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul contribuie la sporirea diversificării venitului agricol, în special în fermele de subzistenţă

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la sporirea atractivităţii mediului rural şi urban

1

0-10

10

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

0.5

0-10

5

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1

0-10

10

TOTAL

55

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul contribuie la creşterea competitivităţii economice

1.5

0-10

15

Proiectul creează şi păstrează locurile de muncă

1.5

0-10

15

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

1

0-10

10

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

0.5

0-10

5

TOTAL

60

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul contribuie la creşterea competitivităţii economice

1.5

0-10

15

Proiectul creează şi păstrează locurile de muncă

1.5

0-10

15

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

1

0-10

10

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

0.5

0-10

5

TOTAL

60

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul contribuie la creşterea competitivităţii economice

1.5

0-10

15

Proiectul creează şi păstrează locurile de muncă

1

0-10

10

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

1

0-10

10

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

0.5

0-10

5

TOTAL

55

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul contribuie la creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile

1.5

0-10

15

Proiectul intervine în cazul unor situaţii de extremă sărăcie individuală

1

0-10

10

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

1

0-10

10

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

0.5

0-10

5

TOTAL

55

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul are impact asupra unei ponderi relevante a populaţiei judeţene

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la reducerea discrepanţei în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare între mediul urban şi mediul rural

1

0-10

10

Proiectul contribuie la creşterea atractivităţi judeţului

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a speranţei de viaţă

0.5

0-10

5

Proiectul îmbunătăţeşte accesul persoanelor la serviciile publice

0.5

0-10

5

Proiectul este coerent cu Coridoarele Pan-europene TEN-T

1

0-10

10

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

0.5

0-10

5

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1

0-10

10

TOTAL

90

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul are impact asupra unei ponderi relevante a populaţiei judeţene

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la creşterea atractivităţii judeţului

1.5

0-10

15

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

0.5

0-10

5

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1

0-10

10

TOTAL

60

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul are impact asupra unei ponderi relevante a populaţiei judeţene

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la creşterea atractivităţii judeţului

1.5

0-10

15

Proiectul îmbunătăţeşte accesul persoanelor la serviciile publice

0.5

0-10

5

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

0.5

0-10

5

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1

0-10

10

TOTAL

65

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul are impact asupra unei ponderi relevante a populaţiei judeţene

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a speranţei de viaţă

0.5

0-10

5

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

0.5

0-10

5

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1

0-10

10

TOTAL

50

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul are impact asupra unei părţi majore din populaţia judeţeană

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a speranţei de viaţă

1.5

0-10

15

Proiectul are ca şi ţintă o zonă potenţial afectată de riscuri naturale şi tehnologice

1.5

0-10

15

Proiectul are ca şi ţintă o zonă cu o dotare infrastructurală deficitară

1.5

0-10

15

Proiectul are ca şi ţintă o zonă puternic afectată de poluarea apei şi / sau poluarea cu deşeuri

0.5

0-10

5

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

1

0-10

10

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1.5

0-10

15

TOTAL

105

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul are impact asupra unei părţi majore din populaţia judeţeană

1

0-10

10

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a speranţei de viaţă

1.5

0-10

15

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

1

0-10

10

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1.5

0-10

15

TOTAL

65

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul are impact asupra unei părţi majore din populaţia judeţeană

1

0-10

10

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a speranţei de viaţă

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la sporirea eficienţei energetice şi / sau utilizarea surselor de energie regenerabilă

1.5

0-10

15

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

1

0-10

10

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1.5

0-10

15

TOTAL

80

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a speranţei de viaţă

1.5

0-10

15

Proiectul are ca şi ţintă o zonă potenţial afectată de riscuri naturale şi tehnologice

1.5

0-10

15

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

1

0-10

10

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1.5

0-10

15

TOTAL

70

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul are impact asupra unei ponderi relevante a populaţiei

1.5

0-10

15

Proiectul îmbunătăţeşte accesul persoanelor la serviciile publice

1.5

0-10

15

Proiectul are natura integrată

1

0-10

10

Proiectul contribuie la creşterea atractivităţii localităţilor din Judeţ

1

0-10

10

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

0.5

0-10

5

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1

0-10

10

TOTAL

65

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul promovează o abordare a instituţiilor publice de orientare către client

1.5

0-10

15

Proiectul introduce instrumente de inovare şi sisteme pentru managementul resurselor umane şi cel organizatoric

1

0-10

10

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea numărului de proiecte prezentate / aprobate

1.5

0-10

15

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

0.5

0-10

5

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1

0-10

10

TOTAL

70

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul promovează o abordare a instituţiilor publice de orientare către client

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor şi a comunicării între instituţiile publice şi cetăţeni

1

0-10

10

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea numărului de proiecte prezentate / aprobate

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea proceselor decizionale

0.5

0-10

5

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

0.5

0-10

5

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1

0-10

10

TOTAL

75

Criteriu

Pondere

Punctaj

Punctaj Final Maxim

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor şi a comunicării între instituţiile publice şi cetăţeni

1.5

0-10

15

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea proceselor decizionale

0.5

0-10

5

Proiectul contribuie la îmbunătăţirea numărului de proiecte prezentate / aprobate

0.5

0-10

5

Proiectul are natură integrată

1.5

0-10

15

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului egalităţii de şanse

0.5

0-10

5

Proiectul are un impact semnificativ din punct de vedere al aplicării principiului dezvoltării durabile

1

0-10

10

TOTAL

55
?


iii-international-194.html

iii-international-199.html

iii-international-202.html

iii-international-207.html

iii-international-211.html