1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88

‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (“Azərbaycan”

səhifə84/88
tarix14.02.2018
ölçüsü5.01 Kb.

16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  289.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

üç

  

yüz

  

mislinədək

” 
sözləri “

üç

 

yüz

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607-IIIQD 

nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

  

maddə  454)

  ilə  289.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

üç

  

yüz

 

mislindən

  

beş  yüz

  

mislinədək

”  sözləri  “

üç

  

yüz

  

manatdan

  

beş  yüz

  

manatadək

”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

  

maddə  454)

  ilə  294.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

beş  yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  295.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

beş yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  296.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

üç

  

yüz

  

mislindən

  

min

 

mislinədək

” sözləri “

üç

 

yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  297.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

beş yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

11  iyun  2004‐cü  il  tarixli  688‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (

Azərbaycan

  

Respublikasının

  

qanunvericilik

  

toplusu,

 

2004‐cü

 

il, №

 

8,

 

maddə 598

) ilə 297‐ci maddəsinin qeydinin 1‐ci bəndində ʺ

hökm

 

və 


ya

 

qətnamə

ʺ sözlərindən sonra ʺ

,

 

habelə Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Konstitusiya

 

Məhkəməsi

 

tərəfindən qərar

ʺ sözləri əlavə edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 

607‐IIIQD

 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(“Azərbaycan”

 

qəzeti

 

7

 

iyun

 

2008‐ci

 

il, №

 

123,

 

Azərbaycan

 

Respublikasının

 

Qanunvericilik

 

Toplusu,

 

2008‐ci

 

il, №

 

6,

  

maddə  454)

  ilə  139.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

üç

  

yüz

 

mislindən

  

beş  yüz

  

mislinədək

”  sözləri  “

üç

  

yüz

  

manatdan

  

beş  yüz

  

manatadək

”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  299.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

beş yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  299.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “

şərti

  

maliyyə  vahidi

  

məbləğinin

  

min

  

mislindən

  

üç

  

min

 

mislinədək

” sözləri “

min

 

manatdan

 

üç

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  300‐cü 
maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

beş yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  

607‐IIIQD

  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  

(“Azərbaycan”

  

qəzeti

  

7

  

iyun

  

2008‐ci

  

il,  №

  

123,

  

Azərbaycan

 

Respublikasının

  

Qanunvericilik

  

Toplusu,

  

2008‐ci

  

il,  №

  

6,

  

maddə  454)

  ilə  301.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “

şərti

 

maliyyə vahidi

 

məbləğinin

 

beş yüz

 

mislindən

 

min

 

mislinədək

” sözləri “

beş yüz

 

manatdan

 

min

 

manatadək

” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

:

ihl-nat
ihl-nat -> "İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiya"nın Fakültativ Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


inelmiyeniliyi---3.html

inenrsk-psychologie.html

inercionnij-scenarij-1.html

inerti-derivanti---di.html

ines-giagheddu.html