1 2 3 4 5 6 7 8

Grafik:

Yatırım /cari harcama kıyaslama grafiği(2005.bütçe muhasebe dönemi

)
Gider Bütçesinin ödenek türlerine göre dağılımını aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz.

Grafik: Gider bütçesi analizi(2005 yılı)3 Temmuz 2005 tarih 5393 sayılı kanunun 61. maddesine göre

‘Belediye Bütçesi’

; Belediyenin stratejik planına ve performans planına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir7.

Kadıköy Belediyesi olarak 2006 yılında yapılacak olan yatırımın sektörel olarak dağılımı aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak yer almaktadır.


Kadıköy Belediyesinin harcama kalemlerini ayrıntılı olarak inceledikten sonra, gelir kalemlerini de detaylı bir tabloda görmekte fayda vardır.

Gelir Bütçesinin Gelir Türleri itibariyle dağılımını aşağıdaki tablo da özet bir şekilde görebiliriz.

Kuruluşumuzun elde ettiği ve gelecek 2 yılda elde etmeyi öngördüğü tüm gelirleri gösteren kaynak tablosu.Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

İÇİndekiler sayfa - səhifə 7

səhifə7/8
tarix18.01.2018
ölçüsü0.77 Mb.

Yatırım harcamalarının geçmiş iki dönemdeki genel bütçe içerindeki payları yukarıdaki tabloda görüldüğü şeklindedir.

Kadıköy Belediyesi’nin 2005 mali bütçe yılı harcama kalemi, plan bütçe komisyonu raporunda, belediye bütçe ve muhasebe usulü tüzüğü ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden yapılan incelemede tespit edilen harcama kalemleri ve tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

HARCAMA KALEMİTUTAR (MİLYON YTL)Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri

21.418.412

Esenlik Hizmetleri

5.448.418

Temizlik ve Çevre Koruma Hizmetleri

34.881.514

Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri

11.020.012

Bayındırlık Hizmetleri

61.723.010

Ulaştırma Hizmetleri


Tarım Hizmetleri

13.377.016

Eğitim,Kültür,Spor,Turizm ve Tanıtma

1.782.655

Ekonomik Hizmetler

201.913

Su ve Kanalizasyon Hizmetleri


Kamulaştırma ve Taşınmaz Mal Alımı

125.000

Kurumlara Katılma Payı ve Sermaye Teş.

2.0

İktisadi Transferler ve Yardımlar

1.0

Mali Transferler

49.542.045

Sosyal Transferler

2.160.002

Borç Ödemeleri

8.320.000

TOPLAM210.000.000AÇIKLAMATUTARBÜTÇEYE ORANI %CARİ HARCAMALAR

90.417.945

43

YATIRIM HARCAMALARI

59.435.005

28

TRANSFER HARCAMALARI

60.147.050

29

TOPLAM

210.000.000

100

YATIRIMIN YAPILACAĞI SEKTÖR2006 YILI YATIRIM TUTATRI (YTL)ULAŞTIRMA

32.000.000

ALTYAPI

3.000.000

HİZMET

14.000.000

REKREASYON

6.000.000

SPOR


DİĞER

5.000.000

TOPLAM

60.000.000

GELİR BÜTÇESİTUTAR (MİLYON YTL)Genel Bütçe Vergi Gel.Tah.Al.Pay.

60.000.000

Belediye Vergileri

94.150.000

Belediye Harçları

10.730.000

Harcamalara Katılma Payı

4.750.000

Belediyeye Ödenen Diğer Paylar

 

Kurumlar ve Teşebbüsler Hasılatı

 

İşletme Karları

 

Belediye Malları Gelirleri

 

Ücretler

10.830.000

Cezalar

 

Çeşitli Gelirler

11.500.000

Yardımlar

18.040.000

Fonlar

 

TOPLAM210.000.000GELİR BÜTÇESİTUTAR (MİLYON YTL)BÜTÇEYE ORANI %VERGİ GELİRLERİ

164.880.000

79

VEGİ DIŞI GELİRLER

45.120.000

21

YARDIM VE FONLARTOPLAM

210.000.000

100

GELİR KESİN HESABI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELİRİN

AÇIKLAMA

BÜTÇE İLE

2004 YILINDAN

2005

TOPLAM

2005 YILI

TAHSİLATTAN

2005 YILI

TAHS.

TÜR

BÖLÜM

KESİM

MADDE

TAHMİN

DEVREDEN

YILI

TAHAKKUK

TAHSİLATI

AYRILAN

NET

ORANI

EDİLEN

TAHAKKUK

TAHAKKUĞU

 

 

KANUNİ

GELİRİ

 

 

ARTIĞI

 

 

 

PAYLAR

 

 

1

0

0

0

VERGI GELIRLERI

164.880.000,00

11.297.841,31

108.139.998,72

119.437.840,03

105.646.596,55

534.813,69

105.111.782,86

88,5%

 

1

0

0

GENEL BUTCE VER. GEL. AL. PAY

60.000.000,00

0,00

36.847.397,08

36.847.397,08

36.847.397,08

0,00

36.847.397,08

100,0%

 

2

0

0

BELEDIYE VERGILERI

94.150.000,00

11.297.841,31

55.256.601,22

66.554.442,53

52.763.199,05

534.813,69

52.228.385,36

79,3%

 

3

0

0

BELEDIYE HARCLARI

10.730.000,00

0,00

16.036.000,42

16.036.000,42

16.036.000,42

0,00

16.036.000,42

100,0%

2

0

0

0

VERGI DISI GELIRLER

45.120.000,00

1.076.099,40

27.349.165,86

28.425.265,26

26.168.677,40

0,00

26.168.677,40

92,1%

 

1

0

0

HARCAMALARA KATILMA PAYLARI

4.750.000,00

296.008,92

5.029.318,85

5.325.327,77

5.100.916,73

0,00

5.100.916,73

95,8%

 

2

0

0

BELEDIYE'YE ODENEN DIGER PAYLAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3

0

0

KURUMLAR VE TESEBBUSLER HASILATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4

0

0

ISLETME KARLARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

5

0

0

BELEDIYE MALLARI GELIRLERI

10.830.000,00

0,00

5.602.168,13

5.602.168,13

5.602.168,13

0,00

5.602.168,13

100,0%

 

6

0

0

UCRETLER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

7

0

0

CEZALAR

11.500.000,00

780.090,48

8.001.306,96

8.781.397,44

6.749.220,62

0,00

6.749.220,62

76,9%

 

8

0

0

CESITLI GELIRLER

18.040.000,00

0,00

8.716.371,92

8.716.371,92

8.716.371,92

0,00

8.716.371,92

100,0%

3

0

0

0

YARDIM VE FONLAR

0,00

0,00

910.395,00

910.395,00

910.395,00

0,00

910.395,00

100,0%

 

1

0

0

YARDIMLAR

0,00

0,00

910.395,00

910.395,00

910.395,00

0,00

910.395,00

100,0%

 

2

0

0

FONLAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

toplam

210.000.000,00

12.373.940,71

136.399.559,58

148.773.500,29

132.725.668,95

534.813,69

132.190.855,26

89,2%
?


koyulhsar-kaymakamlii---t-2.html

koyunlarn-otlatlmas--.html

kozarovickaya-z-n--.html

kozha-i-ee-pridatki--.html

kozha-i-slizistie---.html